Russian   |   العربی   |   English   |   فارسی   |     

نخستين افتخار

 

 

 

1384: جهان ترمز به نخستین افتخار خود در راستای چشم انداز تعیین شده سازمان که همانا "عرضه محصولات با بالاترین کیفیت می باشد" زودتر از حد انتظار دست یافت و موفق گردید در این سال همزمان با استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000، لوح و تندیس "واحد نمونه کیفی از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی در استان اصفهان" را دریافت کند.